Üldinfo

AS Muuga CT poolt pakutavad põhiteenused:

1.Vertikaalse (LO-LO) ja horisontaalse (RO-RO) lastimismoodusega laevade lastimine/lossimine;
2.Kauba peale-mahalaadimine raudteevagunitesse ja –platvormidele.
3.Kaupade ladustamine ja lühiajaline hoiustamine vabatsoonis. Kasutusel on kinnine ladu pindalaga 8000 m2 raudteerambiga 7-le vagunile ja lahtise hoiustamise platsid pindalaga 13 ha. Võimalus hoiustada üheaegselt 8500 TEU konteinereid, 50 treilerit ja 50 sõiduautot.
4.Treilerite ja konteinerite komplekteerimise võimalus segakaubaga.
5.Ümberlaadimistehnika ja autotranspordi tehnohooldus ja remont, konteinerite pisiremont.
6.Terminali töötajate väljaõpe ja täiendõpe.

Terminali käsutuses on unikaalsed võimalused laevade kiireks ja kvaliteetseks töötlemiseks ning kauba toimetamiseks saajale:
  • teenuste osutamine praktiliselt jäävabas sadamas;
  • terminali asukoht vabatsoonis;
  • segakaubast saadetiste komplekteerimine ja raudteevagunite käitlemine;
  • uusimate ümberlaadimisseadmete ja transpordivahendite olemasolu RO-RO tüüpi ja konteineriveolaevade töötlemiseks.
ISO 9001