Arengu põhitähtsad etapid

Konteineriterminali arengu põhitähtsad etapid ajavahemikul 1992–2007

1. november 1992
kirjutati alla esimesele Tallinna sadamaga sõlmitud rendi- ja koostöölepingule;
mai 1993
esimene ja tänaseks kõige pikaajalisem stividorileping ESCO-ga;
12. ja 13. oktoober 1993
kirjutati alla kahele esimesele veduki ja reach-stackeri tarnelepingule firmadega SISU ja Valmet;
märts 1994
täideti esimene uue tehnika tarneleping;
13. oktoober 1994
firmaga SISU sõlmiti täiendavate ümberlaadimisseadmete uus tarneleping;
17. oktoober 1994
avati esimene konteineriliin Tallinn-Rotterdam, Muuga Line (töötas üks aasta);
28. juuni 1995
Eesti Merelaevanduse esimene Muuga tüüpi konteineriveolaev alustas regulaarreise terminali;
august 1995
uue kai nr 14 ekspluatatsiooni alustamine;
august 1995
selts Viking Line alustas oma tööd läbi terminali (2,5-aastane koostöö);
september 1995
tootmiskompleksi ehituse algus;
juuli 1996
uus Ro-Ro liin, operaator Travend (3-aastane koostöö);
oktoober 1996
tootmiskompleksi ekspluatatsiooni andmine;
september 1997
teise kontroll-läbilaskepunkti käikuandmine seltsi Silja-Line Ro-Ro laevade käitlemiseks (1-aastane koostöö);
4. november 1997
Eesti Merelaevanduse uue Lehola tüüpi Ro-Ro laeva esimene tulek terminali;
20. juuni 1998
kirjutati alla stividorilepingule seltsiga OOCL (1999.a. lõpetati ajutiselt laevade tulek terminali);
1. september 1998
kirjutati alla stividorilepingule seltsiga UniFeeder;
veebruar 1999
kirjutati alla firma Liebherr liikurkraana LHM-250 tarnelepingule;
30. aprill
liikurkraana saabus terminali koostetöödeks;
10. mai 1999
kraana kooste lõpetamine;
jaanuar-detsember 2000
uue kai nr 16 (tellija – AS Tallinna Sadam) ja konteinerite laopindade (tellija – AS MCT) ehitus. Muuga sadamas uue konteineriterminali rajamise I etapp;
jaanuar 2000
Ferry Terminaali AS ja Maersk vahel stividorilepingu allakirjutamine;
juuni 2000
Muuga CT kirjutas alla uue ümberlaadimistehnika tarnelepingule firmaga Kalmar;
18. september 2000
AS Muuga CT kirjutas alla liikurkraana LHM-400 tarne- lepingule;
oktoober-november 2000
konteineriterminali I etapi laopindade käiku andmine;
detsember 2000
lõpetati liikurkraana kooste ja anti käiku kai nr 16;
märts 2001
kirjutati alla stividorilepingutele seltsidega ESF ja CGM (2001.a. lõpetati ajutiselt laevade terminali tulek);
juuni 2001
selts MSC alustas oma tööd läbi terminali;
23. mai 2001
uue konteineriterminali ametlik avamine;
august 2001
Mann Line Ro-Ro liini ületulek Muuga sadamasse ja töö alustamine läbi terminali (koostöö – 15 kuud);
detsember 2001
seltside Ferry Terminaali AS ja AS Muuga CT ühinemisprotsessi lõpule jõudmise ametlik registreerimine;
suvi 2002
konteinerite hoiustamise laopindade laiendamine; täiendavalt rajati 2 ha;
detsember 2002
selts saavutas rekordilise kaubakäibe. Aastaga käideldi 1,62 mln tonni kaupu, sh üle 87 tuh TEU konteinereid;
veebruar 2003
kirjutati alla stividorilepingule liinioperaatoriga Team Lines;
17. aprill 2003
seltsi Team Lines m/l Alteland esimene tulek terminali;
7. mai 2003
kirjutati alla STS gantry kraana tarnelepingule firmaga Kone;
juuni 2003
alustati kinnise lao esimese ehitusjärjekorra ehitust;
september 2003
lõpetati lao ehitus;
september 2003
seltsi OOCL laevade taastulek terminali;
14. oktoober 2003
kirjutati alla stividorilepingule Ro-Ro laeva käitlemiseks, operaator Freselle;
28. oktoober 2003
läbirääkimised CGM konteineriveolaevade taastulekuks terminali.
06. detsember 2004
uus konteinerikaraan (Ship-to-Shore (STS) gantry crane) saabus terminali....
 16. juuli 2004
 – Terminalil töödeldud 500 – tuhandene TEU;
 Detsember 2004
 Nõukogu poolt kinnitatud ninga antud üle AS Tallinna Sadama administratsioonile «Terminali arengukava aastateks 2005-2015 »;
Esmakordselt terminali konteineritevoog ületas 100.000 TEU;
 30.september 2005
Terminalil töödeldud m/l «MSC Adriana» mahutavusega 1 730 TEU, suurim kõigist varem töödeldud laevadest;
 10. mai 2006
Võetud kasutusesse kaks esimest Shuttle Carrier;
 Mai-juuni 2006
Kail № 14 esimeste RTG kraanade katseekspluatatsiooni algus
 21.juuli 2006
Teise STS kraana ekspluatatsiooni algus;
 21. august 2006
RTG-SC tehnoloogilise skeemi ekspluatatsiooni algus;
 28. juuni 2007
Kolmanda RTG kraana ekspluatatsiooni algus;
 3. august 2007
Võetud kasutusesse kaks autokonteinerite veokit SC Kalmar ning autotõstuk ümberlaadimisseadmete hoolduseks ;
 23. august 2007
Allkirjastatud leping Konecranes kompanii esimese RMG kraana tarneks;
 Oktoober 2007
Raudtee rööbasteede pargi laiendamise algus.
 03 detsember 2007
Töödeldud miljon TEU-d.
ISO 9001