Firma ajaloost

Lugupeetud veebilehe kasutajad

Antud osas võite saada ammendava vastuse küsimusele, miks on seltsi Muuga CT asutamisajaks märgitud 1998. aasta, statistilised andmed aga toodud alles 1992. aastast alates. AS Muuga CT kui Muuga sadamas konteineriveolaevade käitlemisteenuseid osutava stividoriseltsi eelkäijaks võib täie õigusega lugeda 1. novembril 1992 asutatud stividoriseltsi Ferry Terminaali AS. Mainitud firma teostas Muuga sadamas Ro-Ro tüüpi laevade käitlemist, 1994. aastast aga võttis strateegilise suuna ka konteinerikauba käitlemiseks Muuga sadamas.

1992. aastal alustas selts oma tegevust kõigest 15 inimesega. Kõik esimese koosseisu töötajad, kes töötasid firmade ühinemise ajal Ferry Terminaali AS-is , samuti aastatel 1993-2000 terminali tööle asunud uued töötajad, moodustavad nüüdseks AS Muuga CT personali tuumiku.

Ferry Terminaali AS hakkas algselt investeerima teenitud vahendeid tootmisvõimsuste loomisse. Seltsi kaubakäive kasvas jõudsalt paljuski tänu mõistlikule hinnapoliitikale ja seltsi personali püüdlustele teha kvaliteetset tööd.

Suurt osa konteinerivedude arengus läbi meie terminali etendas ka tõsiasi, et firma rajas omavahenditega tootmiskompleksi, milles on peale tänapäevase seadmestatuse loodud ka normaalsed töötingimused mitte ainult oma, vaid ka riigistruktuuride (toll, piirivalve, veterinaarteenistus jt) töötajatele. Edasiselt said meie territooriumil loodud ka tingimused agentide ning meie äripartnerite esindajate edukaks tööks.

Aastatel 1996-1997 sai kõigile, eelkõige AS Tallinna Sadam lõplikult selgeks, et konteineriäri edasiarenguks on kõige enam sobiv Muuga sadam. Kuid edu tagamiseks oli vaja uusi kaisid, laopindu ja palju muud. 1998. aastal korraldas sadam konkursi hoonestusõiguse seadmiseks Muuga sadama alal eesmärgiga rajada uus konteineriterminal. Samal aastal asutati ka AS Muuga CT, kes osutus mainitud konkursi võitjaks.

Sellest hetkest peale lahendasid Ferry Terminaali AS ja AS Muuga CT paralleelselt omavahel tihedalt seotud ülesandeid: esimene arendas tootmistegevust, kaasates koostöösse uusi vedajaid – fiiderseltse, suurendades sel moel kaubabaasi, teine aga asus realiseerima uue terminali infrastruktuuri objektide rajamisprojekti.

Just neil aastail sai selgeks, et mõlemal firmal on ühine tulevik ja nii saigi 2000. aastal alguse Ferry Terminaali AS ja AS Muuga CT ühinemisprotsess.

Mõlemale firmale oli omane ühine strateegia – mitte peatuda saavutatul, mis on püsima jäänud ka tänase AS Muuga CT tegevuses.

Selts investeerib igal aastal kuni 95% kasumist infrastruktuuri uutesse objektidesse, tehnoloogiasse ja tehnilisse edendamisse. Veel 1999. aastal soetas Ferry Terminaali AS liikurkraana LHM-250. Tolle hetke seisuga oli see esimene ja ainus omataoline kraana NL järgsetes Läänemere sadamates. Loomulikult ei kujutanud see endast spetsialiseeritud konteinerikraanat, millised olid juba olemas Sankt-Peterburi ja Riia sadamates. Kuid tollal terminal veel ei pretendeerinud spetsialiseeritud konteineriterminali rollile.

2001. aasta oli uue konteineriterminali esimese ehitusjärjekorra käikuandmise aasta ja Ferry Terminaali AS töötajatele selle ärinime all töötamise viimane aasta.

Mainitud aasta osutus pöördeliseks mõlema seltsi ajaloos: anti käiku uue konteineriterminali esimene ehitusjärjekord ja lõpetas oma eksistentsi Ferry Terminaali AS, kelle personal moodustas ühtse ja võimsa seltsi – AS Muuga CT tugisamba.
Samal aastal asusime evitama uusi võimsusi, sh juba teise, kuid võimsama liikurkraanaga LHM-400. 2001. aasta detsembrikuus jõudsid lõpule ka kõik firmade ühinemisega seotud juriidilised ja organisatsioonilised formaalsused.

Täna töötab seltsis 128 kogenud oskustöötajat. Meil on sõlmitud pikaajalised lepingud selliste suurte laevaseltsidega nagu ESCO, UniFeeder, MSC, Maersk, Team Lines, OOCL. Terminal jätkab investeeringuid nii tootmise moderniseerimisse kui personali väljaõppesse ja tänapäevaste tehnoloogiate arendamisse, suurendades samaaegselt teenuste mahtu ja parendades teenuste kvaliteeti.

Terminali poolt osutatavate teenuste professionaalsusest ja kvaliteedist sõltuvad nii seltsi kui ka selles töötavate inimeste edaspidine edu ja tulevik.
ISO 9001