Muuga Container Terminal - Üldinfo

Üldinfo
PowerPoint Viewer
Aktsiaselts Muuga CT (Muuga Container Terminal) on universaalne konteineriterminal Muuga Sadamas, projektvõimsus – 780 tuh TEU aastas. Hetke seisuga on terminali tootlus 4.5 miljonit tonni aastas, sh konteinereid 380 tuh TEU.
  • 2008. aastal moodustas kaubakäive 1 840 mln tonni, käideldi 181 tuh TEU konteinereid.
  • 2009. aasta prognoositav kaubakäive moodustab 2 003 mln tonni kaupu, sh 183 tuh TEU konteinereid.
  • Firmas töötab 170 inimest.
  • Kõiki laevade, autode, raudteevagunite, samuti kaupade käitlemise ja hoiustamisega seotud operatsioone teostatakse vabatsooni alal.
  • Oma tegevuses juhindub AS MCT "Töö üldeeskirjadest".
Ettevõte kasutab laevade töötlemiseks kolme kombineeritud Ro-Ro ja Lo-Lo kaid kumbki pikkusega 200 m ja vee sügavusega 12,5 m, mis on varustatud statsionaarse ja tõstetava rambiga sõidutee laiusega 25 ja 30 m ning mille kõrgus mere kohal moodustab 1,7 kuni 3,0 m.
 
Täna saame käidelda oma kaidel konteineriveolaevu mahutavusega kuni 4000 TEU ning laadimistööde intensiivsusega 50-55 konteinerit tunnis.

Extension Factory
ISO 9001